Riksföreningen JAG i Almedalen 2023

Tack för i år!

Tack till alla som kom till vårt tält på Cramérgatan, lyssnade på våra seminarier, ställde frågor och lärde sig mer om mänskliga rättigheter och personlig assistans. 

JAG är som du – en föreställning om kampen för ett liv i frihet

JAG-medlemmar skildrar med stöd av sina personliga assistenter kampen för personer med intellektuell funktionsnedsättning att få leva ett liv som en fullvärdig medborgare i samhället. Föreställningen bjuder på en historisk tillbakablick till 1950-talet, ett nedslag i nutiden och en vision om ett liv i frihet i framtiden.

Föreställningen spelades varje dag på Donners plats under Almedalsveckan och sista föreställningen gavs på stora scenen i Almedalsparken.

 

 

Våra viktigaste frågor

När vi inte intervjuade politiker i tältet eller spelade gatuteater passade vi  på att inta Donners plats för att berätta om våra viktigaste frågor.

Politikerutfrågningar om mänskliga rättigheter och personlig assistans

JAGs kärnfrågor stod i fokus i samtalen, som

  • Rätten till personlig assistans.
  • En rejäl höjning av assistansersättningen.
  • En vård utan IQ-diskriminering.
  • Rätten för alla barn att få växa upp i en familj.