JAG start > Riksföreningen JAG > Årsmöte i Riksföreningen JAG 4 maj 2019

Årsmöte i Riksföreningen JAG 4 maj 2019

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och därmed årets viktigaste möte!

På årsmötet får du veta vad som hände förra året och planerna för 2019.

Årsmötet är öppet för stödmedlemmar i föreningen men det är endast fullvärdiga medlemmar (med stöd av eventuell legal företrädare) som får vara med och bestämma och utse styrelse och valberedning.

Själva årsmötet börjar kl 14.30 men innan dess har vi en spännande politikerutfrågning. De som deltar i år är riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L), Carina Ståhl Herrstedt (SD), Lorena Delgado Varas (V) och Solveig Zander (C) samt Eva Solberg (M), ordförande i servicenämnden Stockholm, Kajsa Hellstedt (KD), ledamot i socialnämnden i Österåker och Martin Hansson, gruppledare för MP i Stockholm.

De kommer bland annat få svara på frågor om förslaget att personer som har assistans på grund av det femte grundläggande behovet inte ska ha rätt till assistans framöver och hur de ser på att närstående till den assistansberättigade personen arbetar som assistent.

Här kan du ladda ner JAGs årsbok och valberedningens förslag till ny styrelse och se alla hålltider.

Inlägget Årsmöte i Riksföreningen JAG 4 maj 2019 dök först upp på Riksföreningen JAG.