JAG start > Riksföreningen JAG > ”Bank-id stänger ute funktionsnedsatta”

”Bank-id stänger ute funktionsnedsatta”

Bank-ID - JAG personlig assistans
n
Många banker nekar funktionsnedsatta bank-id. Det innebär en digital diskriminering som förvärras när kraven för nätbetalningar skärps, skriver Magnus Andén, ordförande i riksföreningen JAG, genom sin gode man Cecilia Blanck.

Problemet växer med den snabba digitaliseringen i samhället. Den 14 september införs på grund av ett EU-direktiv krav på bank-id på nya områden, vilket gör att problemen förvärras.

Det blir en djup orättvisa och oacceptabel IQ-diskriminering. Nu måste detta snabbt åtgärdas på nationell nivå.

Den i Sverige dominerande e-legitimationen är en förutsättning för att hantera ärendet digitalt hos myndigheter som Försäkringskassan och Skatteverket. Bank-id är också nödvändigt för att kunna använda många appar i vardagen som betalningstjänsten Swish, digitala brevlådor, biljettbokning, skolplattformar och digitala vårdtjänster.

Det är en privat tjänst som innebär att bankerna själva avgör vem som ska få den. Många banker vägrar utfärda ett bank-id till personer som inte kan underteckna själva, utan företräds av en god man.

Många av oss som har funktionsnedsättningar lever ett aktivt liv, trots att vi behöver mycket stöd, ofta av personliga assistenter dygnet runt. Vi har ofta ännu större behov än andra att kunna kontakta myndigheter och vårdgivare på ett smidigt sätt.

För oss skulle digitaliseringen kunna innebära fantastiska möjligheter. Vi är kanske den grupp i samhället som skulle kunna haft störst nytta av att kunna använda digitala tjänster.

I stället diskrimineras vi och stängs ute från det som många andra tar för givet. Våra funktionsnedsättningar innebär redan många begränsningar i den fysiska världen. Nu blir vi ännu mer begränsade.

På lördag ändras reglerna i EU:s betaltjänstdirektiv. De nya reglerna innebär att man måste identifiera sig med mobilt bank-id även när vi handlar med betalkort på nätet. Då försvinner ytterligare ett sätt för oss att använda digitala tjänster.

Myndigheter, företag och organisationer vill styra in folk till de digitala tjänsterna, och minskar tillgängligheten på annat sätt. Vi blir därmed dubbelt straffade. Vi kommer inte åt de smidiga självbetjäningstjänsterna, utan måste göra våra ärenden ”old school”, vilket blir mer tidsödande och svårt eftersom det spåret ska fasas ut.

Detta har fått pågå alldeles för länge. En utredning har nyligen föreslagit en statlig e-legitimation för alla. Det väcker hopp, men tar alldeles för lång tid.

Nu är det bråttom! Regeringen måste få upp ögonen för denna IQ-diskriminering och ta ansvar för att samhällets digitalisering sker med full inkludering av alla människor.

Magnus Andén,
nordförande i riksföreningen JAG, genom god man Cecilia Blanck

Publicerad på DN Åsikt 9 september, 2019

Inlägget ”Bank-id stänger ute funktionsnedsatta” dök först upp på Riksföreningen JAG.