JAG start > Riksföreningen JAG > Bengt Westerberg kritiserar regeringens direktiv till LSS-utredningen

Bengt Westerberg kritiserar regeringens direktiv till LSS-utredningen

Bengt Westerberg och Karin ThernBengt Westerberg, socialminister 1994 och ”pappa” till assistansreformen, ger i en ny rapport alternativa direktiv till LSS-utredningen. Han har också räknat på kostnaderna om personlig assistans skulle ersättas med hemtjänst och gruppbostäder.

I en rapport som kom förra året hävdade Bengt Westerberg att regeringen avvecklar assistansen i smyg. Påståendet baserades på att regeringen hade fattat flera beslut som försvagade rättighetslagen. Man hade i ett regleringsbrev gett Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar och motverka överutnyttjande av assistansersättningen, man räknade inte upp schablonbeloppet i takt med kostnadsutvecklingen och man gav Försäkringskassan rätt att övergå från förskotts- till efterskottsbetalning av assistansersättningen.
nDirektiven till LSS-utredningen bekräftade regeringens intentioner att skära ned på assistansersättningen.

– Dock har det senaste årets debatt gjort att man inte längre kan tala om smygavveckling. Det som nu sker, sker i full öppenhet, skriver Bengt Westerberg i den nya rapporten som kom i juni i år.
nSlutsatsen i rapporten är att andra insatser inte är billigare men sämre. Bengt Westerberg vill därför att LSS-utredningen ska göra en samhällsekonomisk analys av insatserna enligt LSS och assistansersättningen där även standard och kostnader för brukare och anhöriga beaktas.
nRapporten Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen 
nSeminariet där rapporten presenterades

Inlägget Bengt Westerberg kritiserar regeringens direktiv till LSS-utredningen dök först upp på Riksföreningen JAG.