JAG start > Riksföreningen JAG > Besparingskraven slopas – men fler förändringar behövs

Besparingskraven slopas – men fler förändringar behövs

Lättnaden över att LSS-utredningens besparingskrav tas bort är stor. Lena Hallengrens och regeringens budskap på pressträffen var att fokus nu istället ska vara på kvalitet och förutsägbarhet. Det är en mycket positiv förändring.

– Det här är en seger för oss och resten av funktionsrättsrörelsen och ett helt nödvändigt steg i rätt riktning. Men flera orosmoln återstår, utifrån direktivens övriga innehåll, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

Frågan om huvudmannaskap lyftes av Lena Hallengren. Föreningen JAGs medlemmar är övertygade om att för personer med stora behov måste staten stå för finansieringen. Kommunerna klarar inte att bära de kostnaderna och kan heller inte garantera omfattningen eller långsiktigheten som krävs för att vi ska känna oss trygga.

Vi befarar också att LSS-utredningen kommit alltför långt i sitt arbete med förslag på besparingar och begränsningar av rätten till assistans.

– Många av de tankar som hittills presenterats skulle drabba assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar mycket hårt, säger Cecilia.

En grundlig förändring av utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias.

– Bland annat förutsätter vi nu en ökad delaktighet för brukarrörelsen, med företrädare även för personkrets 1 och 2 (personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar) i expertgruppen, säger Cecilia.

Inlägget Besparingskraven slopas – men fler förändringar behövs dök först upp på Riksföreningen JAG.