JAG start > Riksföreningen JAG > Brukarkooperativet JAG har JO-anmält Försäkringskassan

Brukarkooperativet JAG har JO-anmält Försäkringskassan

LagbokBrukarkooperativet JAG anmälde igår Försäkringskassan till Justitieombudsmannen på grund av att de inte tänker betala ut assistansersättning om anordnaren inte lämnar uppgifter om assistenter.

Brukarkooperativet JAG anser att Försäkringskassan inte kan kräva att assistansanordnaren ska lämna uppgifter om assistenter är närstående eller lever i hushållsgemenskap med personen som har assistans. Det borde räcka att anordnaren lämnar uppgift om assistentens namn, adress och personnummer.

Den assistansberättigade personen drabbas

Assistansanordnare kan inte veta om en anställd personlig assistent är närstående eller bor ihop med personen som har assistans. Anordnaren kan ställa frågan men inte kontrollera om svaret är korrekt.

Assistansersättning är dessutom den assistansberättigade personens, inte assistansanordnarens. Det är hen som drabbas av utebliven ersättning vilket är mycket anmärkningsvärt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Inlägget Brukarkooperativet JAG har JO-anmält Försäkringskassan dök först upp på Riksföreningen JAG.