JAG start > Riksföreningen JAG > Flerfunktionsnedsättning – vad innebär det egentligen?

Flerfunktionsnedsättning – vad innebär det egentligen?

Ibland används ”flera funktionsnedsättningar” synonymt med ”flerfunktionsnedsättning”. Men betyder det samma sak?

I nuläget finns inte någon etablerad definition av flerfunktionsnedsättning. Socialstyrelsen, som ansvarar för samordning av terminologin inom vård och omsorg, har därför försökt definiera begreppet. De föreslår att definitionen av flerfunktionsnedsättning ska vara en ”kombination av mycket svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande motorisk funktionsnedsättning.” De skriver också att ”personer med flerfunktionsnedsättning har omfattande kommunikationssvårigheter och är beroende av andra för att tillgodose sina grundläggande behov. Flerfunktionsnedsättning medför vanligen hälsoproblem, till exempel smärta, epilepsi eller svårigheter att andas, sova eller äta. Även svårigheter att tolka synintryck är vanligt.”

Riksföreningen JAG håller med om att det är viktigt med en definition som avgränsar flerfunktionsnedsättning gentemot relaterade begrepp men anser inte att flerfunktionsnedsättning ska förutsätta fysisk och intellektuell funktionsnedsättning av högsta svårighetsgrad eller omfattning.

– Den komplexitet och svårighetsgrad som avses med begreppet uppstår redan när en funktionsnedsättning är ”svår” eller ”omfattande” och andra funktionsnedsättningar tillkommer. För de personer som avses, som ofta har stora kommunikationssvårigheter, är det mycket svårt att överhuvudtaget utreda och klassificera den intellektuella funktionsnedsättningen. Kopplingen till diagnossystemen är i det hänseendet av begränsat värde och dessutom otidsenligt, säger Anna Strimbold som samordnar det juridiska stödet till medlemmarna i JAGs brukarkooperativ.

– Vi vill alltså understryka att en kombination i sig medför en starkare påverkan på personens förmågor, säger Anna Strimbold. De olika funktionsnedsättningarna påverkar varandra på ett komplicerat sätt. Flera funktionsnedsättningar i kombination medför ett sammantaget större och mer kvalificerat stödbehov än vad varje funktionsnedsättning sedd för sig skulle ge vid handen.

Riksföreningen JAG menar att definitionen bör inriktas mindre på de enskilda funktionsnedsättningarnas djup och omfattning och mer på själva kombinationen av flera funktionsnedsättningar. Enligt föreningens uppfattning träffar begreppet rätt om det definieras som ”kombination av flera stora funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella förmågan”.

JAG anser också att Socialstyrelsens förklaring ger en lite märklig bild av hur de olika svårigheterna hänger samman. Det är till exempel missvisande att säga att flerfunktionsnedsättningen i sig medför hälsoproblem och föreslår att det istället beskrivs som att grunden vanligen är en hjärnskada som samtidigt påverkar flera olika funktioner såsom motorik, kognitiv förmåga, syn och hörsel – men inte nödvändigtvis alla dessa. Hjärnskadan kan även leda till olika hälsoproblem så som epilepsi, smärta, andningssvårigheter och sömnsvårigheter – men inte nödvändigtvis alla dessa.

Inlägget Flerfunktionsnedsättning – vad innebär det egentligen? dök först upp på Riksföreningen JAG.