JAG start > Riksföreningen JAG > Ginger har fått rätt – igen – men Skärholmens stadsdelsförvaltning fortsätter trotsa förvaltningsrättens beslut 

Ginger har fått rätt – igen – men Skärholmens stadsdelsförvaltning fortsätter trotsa förvaltningsrättens beslut 

Ginger Lingwall, 74, har haft personlig assistans sedan 1997. De första tio åren hade hon assistansersättning från Försäkringskassan. När hon fyllde 65 omprövades hennes assistansbeslut och på grund av ny praxis miste hon rätten till statlig assistansersättning. Sedan dess har hon fört en ojämn kamp mot Skärholmens stadsdelsförvaltning.

– De har aldrig tagit hänsyn till att jag har diabetes, säger Ginger Lingwall. Trots att vården har sagt till stadsdelsförvaltningen att de inte får dra in fler timmar. Läkaren vill ändra på min medicin men törs inte eftersom det inte är säkert att jag får mat jämnt fördelat över dygnet. Under helgerna är jag ibland ensam utan insatser i 18–19 timmar.

Det var 2015 som stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten Skärholmen för första gången ville dra in Ginger Lingwalls rätt till personlig assistans genom att hävda att hon inte tillhörde personkretsen i LSS. Ginger fick rätt i förvaltningsrätten och beviljades fortsatt personlig assistans. Vid en ny omprövning 2017 drog Skärholmen ner hennes assistans från 49 till 47 timmar per vecka trots ett oförändrat behov.

Dessutom beviljas assistansen för endast ett år i taget. Ginger måste alltså göra en ny ansträngande ansökan varje år. Till på köpet har handläggningstiden de senaste åren legat på som mest åtta–nio månader – trots att absolut ingenting förändrats när det gäller Gingers funktionsnedsättning eller stödbehov.

2018 gjorde Skärholmens stadsdelsnämnd ett nytt försök att dra in Gingers assistans. Även denna gång med hänvisning till att hon inte tillhör LSS personkrets. Med stöd av sin assistansanordnare sedan 21 år tillbaka, JAG Personlig assistans, överklagade Ginger beslutet och fick ett interimistiskt beslut som innebar att hon kunde behålla assistansen i avvaktan på förvaltningsrättens dom. I mars i år kom den mycket tydliga domen om att hon tveklöst ingår i personkretsen.

Trots segern i förvaltningsrätten återstår nu en oviss väntan på hur många timmar personlig assistans hon kommer att beviljas.

– Stadsdelsförvaltningen har fortfarande inte fattat något beslut om timantal. Så det är inte i hamn, säger Isabell Bolander, juridisk rådgivare på JAG Personlig assistans.

JO har kritiserat kommuner som beter sig på det här viset som Skärholmen gör, exempelvis att de rutinmässigt beslutar om assistans ett år i taget eller att de försöker dra in en insats på nytt, bara ett par år efter förvaltningsrättens förra beslut.

– Även om det inte är lagtrots är det på gränsen till vad en kommun ska ägna sig åt, säger Isabell.

Enligt Ginger är det bästa med assistansen att hon får lära upp assistenterna själv och bestämma vad de ska göra.

– Det är jag tacksam för. Det får man inte med hemtjänsten, säger hon.

Ginger hoppas att hon ska få tillbaka lika många timmar som hon hade innan hon blev tvungen att förlita sig på kommunens goda vilja. Men hon är säker på att kommunen vill att hon ska ha hemtjänst istället för personlig assistans.

– Det blir väl billigare för dem. Men jag skulle inte klara mig med hemtjänst, säger Ginger.

Även om situationen tar på krafterna är Ginger kamplysten.

– JO-anmälan? Det gör jag gärna. Så många år som jag lidit för att de har hållit på så här. Det är otäckt att vara ensam 16–17 timmar per dygn. Utan assistans kan jag inte laga mat, skriva, läsa, ringa ett samtal eller gå ut.

Hon har ett larm som går till kommunens nattpatrull men törs inte släppa in någon hon inte känner.

– Jag skulle hellre dö än ringa på larmet.

Men Ginger är inte den som ger upp i första taget.

– Jag är en envis person och jag hoppas att det är fler som orkar kämpa.

Schablonersättningen för personlig assistans som kommunen betalar till en privat anordnare uppgår i år till 304,30 kr per beviljad assistanstimme. Utöver assistentens lön, OB och sociala avgifter ska ersättningen täcka försäkringar, arbetsledning, lön under introduktion av nyanställda, kursavgifter och lön till assistenterna under utbildninghandledning samt assistansmöten, administration av tidredovisning och löner, personal- och arbetsmiljökostnader och alla omkostnader i assistansen, exempelvis entré- och färdbiljetter för assistenten vid uppdragsgivarens aktiviteter och resor.

Det är svårt att hitta sammanställningar över vad hemtjänst egentligen kostar. Men 2006 – alltså för 14 år sedan – uppskattades kommunens kostnad för en timmes hemtjänst till i genomsnitt 380 kr i en undersökning gjord av Independent Living Institute.
nhttps://www.independentliving.org/files/lsskostnad_files/lss200805kostnad.pdf

Inlägget Ginger har fått rätt – igen – men Skärholmens stadsdelsförvaltning fortsätter trotsa förvaltningsrättens beslut  dök först upp på Riksföreningen JAG.