JAG start > Riksföreningen JAG > Inget barn ska behöva växa upp på institution

Inget barn ska behöva växa upp på institution

Det finns bara vinnare när tolvårige Iskander Odenson till slut fick den insats han enligt lagen har rätt till – personlig assistans. Iskander kunde flytta hem till sin familj och Järfälla kommun sparar 124 000 i månaden och uppfyller samtidigt barnkonventionens krav på att barn inte ska skiljas från sina föräldrar.

Iskander har sedan födseln en intellektuell funktionsnedsättning på grund av en genetisk skada. Hans tal är svårt att förstå för utomstående och han får ofta svåra krampanfall. Liksom så många andra föräldrar till barn med funktionsnedsättning har Iskanders föräldrar fört en lång kamp för att få nödvändiga omsorger beviljade. Kommunala insatser som anpassad förskola, avlösarservice och korttidsboende var viktiga, men familjen knakade i fogarna och 2017 separerade föräldrarna. År 2019 var kritiskt, då debuterade Iskanders svåra epilepsi och hans mormor fick cancer. Iskanders mamma ,Elin Engström, var på gränsen att inte längre orka bära huvudansvaret för familjen.

Barnboende

Kommunens handläggare insåg situationens allvar, ändå ansågs personlig assistans inte vara en realistisk lösning. I stället erbjöds Iskander plats på ett av omsorgsföretaget Nytidas barnboenden. Elin gick motvilligt med på att ansöka om en plats för Iskander.

– Jag själv var tio år när jag fick lämna min biologiska mamma. Det gjorde det extra starkt att jag skulle behöva lämna bort mitt barn. Det var fruktansvärt.

Iskander flyttade in på boendet och redan första natten fick Elin telefon från hemmet. Iskander var på akuten med ett stort fult jack i huvudet.

Följande veckor hände ytterligare två olyckor på boendet. En fallskada i pannan och bit- och klösmärken på Iskanders rygg. Olyckorna resulterade i två Lex Sarah-anmälningar. Efter 22 dagar på boendet hämtade Elin hem sin son. Tre månader senare beviljade Järfälla kommun personlig assistans, 28,7 timmar i veckan och korttidsboende en helg i månaden. Nu kan Iskander bo kvar hemma.

– Det viktigaste är att han har rätt att bo hos sina föräldrar, säger Elin med hänvisning till barnkonventionen. Iskander har det självklart tryggare och här med stöd av personlig assistans.

I utredningen Stärkt rätt till assistans finns flera livsviktiga förslag som skulle ge fler barn rätt till personlig assistans och därmed få växa upp i en familj.

Se journalisten Bo Öhléns reportage om Iskander Odenson som till slut blev beviljad personlig assistans.

Inlägget Inget barn ska behöva växa upp på institution dök först upp på Riksföreningen JAG.