JAG start > Riksföreningen JAG > JAG-center håller distans

JAG-center håller distans

I början av april stängde Stockholms Stad alla kommunala dagliga verksamheter. Då hade deltagarna på Brukarkooperativet JAGs dagliga verksamhet JAG-center redan jobbat hemifrån i flera veckor.  

Vem hade kunnat tro att deltagarna på LSS-verksamheten JAG-center i Stockholm en dag skulle jobba hemifrån, digitalt, på distans? Det var nog inte många som hade tänkt den tanken. Men när corona-krisen slog till på allvar och Folkhälsomyndigheten uppmanade människor att börja arbeta hemifrån för att hindra smittspridning, då blev distansarbete verklighet även för JAG-center.

Nu är alla 13 deltagare på JAG-center igång för fullt och arbetar med olika projekt.

Deltagare på JAG-center träffas digitalt i ett Teams-möte.

– Det går över förväntan, säger verksamhetsledare Ann Nilsson. Motivationen att delta i och utföra olika uppdrag och uppgifter är jättestor och det ger en fin gemenskap, fortsätter hon.

Men visst fanns det en utmaning i början att få med alla på det digitala arbetssättet.

Ann och arbetsledarna på JAG-center började med att gå igenom med deltagarna vad de hade för möjlighet till digital uppkoppling. Fanns dator, surfplatta eller mobiltelefon med internetuppkoppling ? Hade alla mejladresser eller Facebook-konton? Det gällde att hitta en gemensam plattform att mötas på som alla hade tillgång till. Dessutom behövde alla skaffa kunskap och lära sig om det nya sättet att arbeta.

Alla deltagare träffas på digitala möten i programmet Teams och diskuterar arbetsuppgifter och vad var och en ska göra i under veckan. JAG-center har också en Facebook-grupp ”Hemma-jobb” där alla kan dela sina idéer och arbeten med varann. Det ger gemenskap och hjälper till att minska känslan av isolering.

Maria Magnusson som jobbar på JAG-center, har oftast samma assistent på jobbet, Ann-Louise ”Lollo” Helén, som brukar jobba dagtid vardagar.

För att få närvaro på jobbet nu när hon jobbar hemifrån behöver Maria dokumentera och filma vad hon gör, helst varje dag.

Maria hade precis börjat med ett projekt om sinnen innan JAG-center stängde. Så nu hon har bland annat spelat in olika ljud till det projektet. En annan arbetsuppgift har varit att så fröer. Hon har också filmat en dans.

Första veckorna hade Maria dagliga avstämningar med sin handledare på JAG-center via högtalartelefon eller facetime. Nu hörs de om det är något speciellt.

Maria har Teams både på mobilen och ipaden. Hon har haft kroppsfokus, dans och ”kvarten” som videomöte i Teams.

– Vi har fått lära oss allt eftersom, säger Lollo. Som assistent har jag mer fått vara kreativ. Man utmanar sig själv, inte minst i den här nya digitala världen. Jag har en fördel som har jobbat länge hos Maria, och att jag är van att assistera Maria på hennes daglig verksamhet.

– Det nya arbetssättet är på olika sätt stimulerande för deltagarna men vi ser också en enorm glädje och en stolthet hos allas personliga assistenter. Flera har sagt “Aha, var det så här lätt att arbeta digitalt på distans”, berättar Ann. Den känslan är fantastisk och betydelsefull för deltagarna.

Det som också är positivt är att deltagarna kan anpassa arbetsuppgifterna ännu mer till var och ens förutsättningar. Det blir en helt annan flexibilitet i att kunna göra uppgifterna hemifrån när en är pigg och har ork. Omställningen har också öppnat upp för nya aktiviteter med framför allt ljud. Till exempel har deltagarna fått i uppgift att lyssna på och spela in de ljud de hör utanför sin ytterdörr.

– Vi upptäcker nya positiva saker i denna annorlunda värld vi lever i, säger Ann.

Inlägget JAG-center håller distans dök först upp på Riksföreningen JAG.