Kunskapsprojektet

2005 fick Föreningen JAG stöd av Allmänna arvsfonden för att utveckla personlig assistans för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar och en nedsättning av den intellektuella förmågan.

Projektet var uppdelat i två delar, där den ena delen var ett samarbete med fyra kommuner i Sverige och den andra delen handlade om att samla in och sprida information om personlig assistans.

Kommundelen genomfördes i nära samarbete med fyra kommuner för att utveckla kommunens roll som utförare av personlig assistans till assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar.

Slutsatsen i  projektet var att för att nå LSS målsättning med den personliga assistansen måste ett antal villkor vara uppfyllda;

  • Att assistansanvändarens legala företrädare (god man eller förvaltare) har kunskap om personlig assistans och huvudmannens önskemål och behov.
  • Att alla inblandade är införstådda med vilket ansvar som ligger på respektive roll: biståndshandläggare, utförare, legal företrädare, assistansanvändare och assistent.
  • Att en av assistenterna utses som ”assistanssamordnare” hos assistansanvändaren. På det sättet får den enskilde möjlighet att påverka hur assistansen utförs. Samordnaren agerar på assistansanvändarens uppdrag.
  • Att makten i assistansen utgår från den enskilde assistansanvändaren (med stöd av eventuell legal företrädare).
  • Att den enskilde har kännedom om sina rättigheter och skyldigheter.
  • Att assistenterna får nödvändig introduktion, fortbildning och handledning samt fortlöpande information och arbetsledning kring assistansanvändarens önskemål om hur assistansen ska utföras.

Rapporten om JAG-medlemmarnas erfarenheter av 10 år med personlig assistans  

Kostnadsjämförelse mellan LSS-insatserna gruppbostad och personlig assistans    

Våra värderingar »       

Bli medlem i Föreningen JAG »