JAG start > Riksföreningen JAG > LSS-utredningens farliga förslag: ny kommunal insats i form av ”förebyggande pedagogiskt stöd” ersätter personlig assistans till en stor del av assistansanvändarna

LSS-utredningens farliga förslag: ny kommunal insats i form av ”förebyggande pedagogiskt stöd” ersätter personlig assistans till en stor del av assistansanvändarna

I LSS-utredningen, som nu gått ut på remiss, finns förslag på att en ny kommunal insats, förebyggande pedagogiskt stöd, skulle ersätta personlig assistans för personer med behovet av stöd av någon med ingående kunskap om personen och hur stödet ska ges. Cecilia Blanck beskriver förslaget och dess konsekvenser.

n

Riksföreningen JAGs debattartikel i Dagens Samhälle 20 oktober 2020.

”Den personliga assistansen måste räddas.”

Personlig assistans har gett oss ett liv i frihet. LSS-utredningen som lades fram för snart två år sedan begrep inte det, utan ville ta bort vår assistans. Nu är utredningen på remiss. Och vi känner oss inte alls lugnade av regeringens löften om att vårt stöd inte ska försämras. Starka krafter hotar i kulisserna, skriver företrädare för Riksföreningen JAG. Länk till artikeln i Dagens Samhälle.

n

Personlig assistans gör det möjligt för Olle Fjällbäck att leva ett liv med självbestämmande och delaktighet. Men han och många andra assistansanvändare riskerar att förlora allt om LSS-utredningens förslag går igenom.

Inlägget LSS-utredningens farliga förslag: ny kommunal insats i form av ”förebyggande pedagogiskt stöd” ersätter personlig assistans till en stor del av assistansanvändarna dök först upp på Riksföreningen JAG.