LSS-utredningens förslag om statligt huvudmannaskap – ett hot mot assistansen.

LSS-utredningens förslag om statligt huvudmannaskap – ett hot mot assistansen.

LSS-utredningen har skickats på remiss. Utredningen, som presenterades för regeringen i januari 2019, innehåller många förslag som om de skulle bli verklighet, kraftigt kommer försämra levnadsvillkoren för många av oss assistansanvändare.

Den personliga assistansen är återigen hotad. Det är livsviktigt för JAGs medlemmar att remissinstanserna, politiker, beslutsfattare och alla som står upp för våra rättigheter är tydliga med det. Assistansen för oss måste finnas kvar och stärkas!

 

 

 


Cecilia Blanck förklarar varför LSS-utredningens förslag om ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans inte löser problemen med urspårad behovsprövning och urholkade rättigheter.