Ny utredning ska ge bättre kunskap inför lagändringar

Ny utredning ska ge bättre kunskap inför lagändringar

Föreningen JAG startar nu en skuggutredning om LSS och personlig assistans, med fokus på personer med de största funktionsnedsättningarna som behöver stöd för att vara självbestämmande.

– Livsvillkoren för personer med omfattande funktionsvariationer är ett viktigt område att studera eftersom det finns så stora kunskapsluckor om detta, säger Matilda Svensson Chowdhury som fått uppdraget som utredare.

Matilda kommer senast från en tjänst som lektor på Lunds universitet och har i sin tidigare forskning fokuserat på funktionsförmåga och samhälleliga normer. Hon kommer både att initiera och driva ny forskning, och samla in och sammanställa befintlig kunskap om personlig assistans och levnadsvillkor. Men också om samhällskostnader, alternativkostnader och konsekvenser av olika insatser för personer med de största behoven.

-Målsättningen i LSS är delaktighet i samhället och att kunna leva ett liv som andra. Nu behöver vi kunskap om hur det kan möjliggöras, och vilka hindren är. Regeringens tillsatta LSS-utredning har huvudsakligen fått direktiv att titta på kostnadsutvecklingen för staten, och hur den kan dämpas. Vi hoppas kunna komplettera deras underlag, säger Cecilia Blanck, Föreningen JAG.