JAG start > Riksföreningen JAG > Ny utredning väcker hopp – kommer regeringen stå på vår sida?

Ny utredning väcker hopp – kommer regeringen stå på vår sida?

Idag har utredningen Stärkt rätt till personlig assistans för stöd vid egenvård, vid tillsyn samt för barn överlämnats till regeringen. Efter många år av nedmontering av den statliga assistansen kommer äntligen en utredning med direktivet att stärka rätten till personlig assistans. Den innehåller viktiga förslag som skulle ge fler människor med stora behov rätt till personlig assistans. Som i sig innebär en enorm livskvalitet i frihet med makt över sitt eget liv.

Förslagen återställer rätten till assistans för personer vars behov inte bara är praktiska. Personer som behöver ett omfattande stöd med instruktioner och motivation för att tillgodose sina behov, eller ett förebyggande stöd för att inte hamna i situationer där de riskerar att skada sig själva eller andra. Många har under senare år nekats personlig assistans eller förlorat delar av eller allt sitt stöd på grund av rättspraxis och tvingas idag leva på institution eller helt beroende av gratisassistans av sina anhöriga. Trots att de tillhör den grupp som enligt LSS har rätt till just den livsviktiga servicen.

Genom att införa ett begränsat föräldraavdrag och undanta de kvalificerade behoven återställs rätten till assistans även för barn med de största och svåraste funktionsnedsättningarna. Barn som i många fall idag nekas personlig assistans. Och som en konsekvens ibland tvingas skiljas från sin familj och växa upp på institution eller elevhem. Föräldrar tvingas till omänskliga beslut när ett livsuppehållande minutiöst vakande över barnet till slut blir övermäktigt för familjen.

– Vi i Riksföreningen JAG är verkligen glada över den här utredningen som innehåller flera insiktsfulla lösningar som kommer ge många människor livet tillbaka, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig i Riksföreningen JAG.

– Tack och lov saknade direktiven i den här utredningen, till skillnad från många andra, sparkrav och begränsningar. Förslagen kommer att kosta att genomföra, men innebär nya möjligheter för många människor med stora behov att kunna leva ett gott liv. Med hopp och framtidstro.

– Det här innebär en återställning av den personliga assistansen för flera viktiga grupper, något som vi har väntat länge på. Dessutom använder utredaren respektfulla och moderna formuleringar i beskrivningarna av behoven som ökar förståelsen för funktionsnedsättningarna, fortsätter Cecilia Blanck.

Läget är akut. I synnerhet för många familjer i Sverige som står på randen till att fullkomligt kollapsa och falla samman av utmattning och oro för sina barns liv. Och det brådskar för de många personer med omfattande behov av stöd som idag inte får den insats från samhället som de har rätt till. Nu är frågan, kommer regeringen ställa sig på barnens och de sköraste människornas sida och genomföra de här förslagen så fort det bara går?

#stärkträttillassistans #independentliving #räddaassistansen #funkpol

Inlägget Ny utredning väcker hopp – kommer regeringen stå på vår sida? dök först upp på Riksföreningen JAG.