JAG start > Riksföreningen JAG > Nytt lagförslag från regeringen kring andning och sondätning

Nytt lagförslag från regeringen kring andning och sondätning

Regeringen har i dag lämnat ett förslag till ny lag om andning och sondätning till Lagrådet. Glädjande nog konstaterar regeringen att assistans med andning och sondätning är kritiska för en persons överlevnad och att ingen som har behov av detta och omfattas av personkretsen enligt LSS ska gå miste om rätten till personlig assistans eller assistansersättning på grund av att hjälpbehovet delas upp i olika delar. Den nya lagen, som planeras att införas 1 juli i år, innebär därför att alla moment kring andning och sondätning kommer vara assistansgrundande. I vilken utsträckning stödet med andning eller sondätning är av privat eller integritetskänslig karaktär spelar alltså ingen roll.

– Vi är glada att regeringen tog vår och andras kritik på allvar och tog bort skrivningarna om integritetskänsligheten. Praxis på området gäller ju ändå, men det här förslaget förstärker den åtminstone inte, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Riksföreningen JAG.

I lagrådsremissen föreslås också att det ska bortses från ett eventuellt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans i samtliga dessa situationer.

Lagändringen medför att många barn med stora behov som tidigare nekats eller fått avslag på ansökan om personlig assistans äntligen får chans att växa upp i sin familj.

Däremot är det dock fortfarande stora grupper som står kvar utan rätt till den assistans de behöver, till exempel barn och vuxna som måste ha ständig tillsyn på grund av epilepsi, och personer med stora behov av motiverings- och aktiveringsinsatser.

– Vi blir dock bekymrade över förslagets uppdelning i olika villkor mellan barn och vuxna när det gäller rätten till assistans i verksamheter. Vår oro är att det riskerar att bli ännu svårare för personer med stora behov att beviljas assistans i daglig verksamhet. Det är redan idag ett stort problem och många hindras därigenom från att delta i en verksamhet som egentligen är en rättighet, säger Cecilia Blanck.

Läs mer på regeringens webbplats

Inlägget Nytt lagförslag från regeringen kring andning och sondätning dök först upp på Riksföreningen JAG.