Organisation

Riksföreningen JAG

Riksföreningen JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att vi medlemmar ska kunna leva våra liv fullt ut, på våra egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. Föreningen JAGs styrelse består av fullvärdiga medlemmar och det är endast fullvärdiga medlemmar som har rösträtt på årsmötet.

Den som behöver hjälp med att föra sin talan kan få det av sin legale företrädare (förälder för barn och god man för vuxna).

Stödmedlem i föreningen kan alla bli!

JAG Personlig assistans

JAG Personlig assistans är ett assistanskooperativ och drivs utan vinstintresse.

Kooperativet har samma målsättning som Föreningen JAG – att de som har valt JAG som assistansanordnare ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. I kooperativet består styrelsen – på grund av det ansvar som styrelseledamöterna har – av gode män eller föräldrar för några av oss som har assistans i JAG.

Assistansverksamheten drivs i ett helägt serviceaktiebolag. JAG Personlig Assistans har närmare 4 000 anställda personliga assistenter.

Daglig verksamhet

JAG driver en daglig verksamhet enligt LSS, ”JAG-center”, för ca 15 personer som har sin assistans i JAG. JAG-centerdeltagarna kan delta på sina villkor i JAGs verksamhet, inte minst i det intressepolitiska och opinionsbildande arbetet. JAG-center får ersättning från deltagarnas hemkommun och målsättningen följer Föreningen JAGs stadgar.

Stiftelsen JAG

Stiftelsen JAG grundades 1996 och har som ändamål att ge stöd och trygghet till personerna som har sin assistans i JAG. Stiftelsen har bland annat till uppgift att dokumentera och sprida kunskap om personlig assistans till politiker och andra beslutsfattare.

I Finland och Norge

I Finland och Norge finns Föreningen JAGs systerföreningar Föreningen JAG och Foreningen JAG. JAG Personlig assistans har även helägda dotterbolag i Finland och Norge; JAG Assistans samt JAG Assistanse.