JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Alla aktörer måste ta sitt ansvar och värna assistansreformen

Alla aktörer måste ta sitt ansvar och värna assistansreformen

Det är inte tillåtet att använda sin assistansersättning till något annat än personlig assistans. Föreningen JAG tar starkt avstånd från marknadsföringsmetoder som går ut på att berika assistansvändaren själv eller dennes närstående. Det är ett agerande som riskerar att allvarligt skada framtiden för oss assistansanvändare.

Personlig assistans är för oss som är medlemmar i JAG en livsviktig rättighet som ger självbestämmande och en möjlighet att leva som andra i samhället. Vi vet att förtroendet bland allmänheten om att pengarna behövs och används rätt är avgörande för reformens överlevnad.

Vår övertygelse är att pengarna nästan alltid används rätt. För en jämförelsevis makalöst låg timpeng köper samhället en kvalificerad tjänst av personer som alltid är på rätt plats vid rätt tillfälle. Alla alternativa stödformer är dyrare och mer ineffektiva. Och vi är lika övertygade om att nästan alla anhöriga inget hellre vill än att pengarna går till personlig assistans av högsta kvalitet. Många av dem lägger dessutom oftast ner enormt mycket oavlönad tid på att hjälpa sin närstående att få ett bra liv.

Vi hoppas att de vinstdrivande delarna av branschen ska inse sitt ansvar att värna reformen långsiktigt. För vissa bolagsägare kanske assistansreformen är viktig i några år. För oss kommer den att vara viktig hela livet.