JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Riksdagsledamot uppmanar Riksföreningen JAGs medlemmar att begära ut sin journal

Vid ett seminarium i Riksföreningen JAGs tält i Visby under Almedalsveckan uppmanade riksdagsledamot Bengt Eliasson (L) människor med intellektuell funktionsnedsättning och omfattande funktionsnedsättningar att begära ut sin journal för att kontrollera om det står att inga livsuppehållande åtgärder ska vidtas vid svår sjukdom.

Riksföreningen JAG säger ja till ISFs förslag; skrota schablonen och inför en individuell assistansersättning

ISF, inspektionen för socialförsäkringen, lämnade idag ett förslag till regeringen som skulle ge en rättvisare fördelning av resurserna för assistans, utifrån assistansanvändarens behov. I rapporten kritiseras det nuvarande ersättningssystemet, och en ny modell med en individuell timersättning lanseras, som bygger bl a på vilka funktionsnedsättningar varje assistansanvändare har. 

Efterlängtad utredning om att förstatliga hela assistansen – men öppning för kommunalisering oroar

Regeringen har idag lämnat direktiv till en ny utredning som ska undersöka hur ansvaret för personlig assistans ska kunna samlas hos en huvudman. Ansvaret är idag delat mellan staten och kommunerna. Riksföreningen JAG och många andra brukarorganisationer hade hoppats att utredningen enbart skulle gälla förutsättningarna för ett samlat statligt ansvar för personlig assistans. Nu har utredaren fått i uppdrag att även undersöka alternativ till ett statligt huvudmannaskap, vilket kan tolkas som att regeringen kan tänka sig en kommunalisering av assistansen.

Riksföreningen JAG avstyrker LSS-utredningen

Riksföreningen JAG har nu lämnat sitt yttrande över utredningen översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen, LSS-utredningen. En skrämmande utredning. Förslag och resonemang vittnar om gissningar och okunskap om verkligheten från utredarens sida. En utredning som borde gått till pappersinsamlingen istället för på remiss.

Lagrådet föreslår ändringar i lagförslaget om andning och sondmåltider

Lagrådets yttrande är både bra och dåligt. Särskilt bra är förslaget till en förstärkt skrivning om att behoven inte bara ska ”beaktas” utan att de alltid ska ”tillgodoses”. Däremot föreslår Lagrådet skrivningen ”pågående hjälp” som har en odefinierad och otydlig innebörd. Det finns en risk att Försäkringskassan och kommunerna tillämpar en sådan avgränsning på ett sätt som inte var avsett.

Regeringens lagförslag – seger och förlust på samma gång

Regeringens promemoria med nya lagförslag gällande personlig assistans för andning och sondätning som presenterades på onsdagen innehåller stora glädjeämnen men samtidigt bakslag för personer med omfattande funktionsnedsättning. Riksföreningen JAG anser att lagförslagen även lämnar en del frågetecken åt regeringen att förklara.

Ersättning omvandlas – personer med funktionsnedsättning förlorar ekonomiskt stöd

Genom en lagändring ersätts handikappersättningen med merkostnadsersättning. ​Personer med funktionsnedsättning kan förlora hela sin handikappersättning när de av vissa skäl måste få sin ersättning omprövad av Försäkringskassan. Extremt långa handläggningstider gör att många som redan lever på ett minimum, helt utan marginaler, kan förlora en betydande del av sitt ekonomiska stöd varje månad.

Riksföreningen JAG i Almedalen: Socialminister Lena Hallengren (S) gav lugnande besked om assistans till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Socialminister Lena Hallengren frågades ut av Riksföreningen JAG under Almedalsveckan 2019. Hon svarade på frågor om LSS-utredningen och gav lugnande besked om assistans till personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Baklängesmanifestation i Visby!

​Under onsdagseftermiddagen genomfördes en manifestation mitt i Visby. Deltagarna tågade baklänges genom Visbys stadskärna för att protestera mot nedskärningar i den personliga assistansen.

​– Rör inte vår assistans! Medlemmar från Riksföreningen JAG höjer rösten under Almedalsveckan.

I år deltar många av JAGs medlemmar på Almedalsveckan i Visby. Personlig assistans är livsavgörande för oss med intellektuell funktionsnedsättning. Den innebär ett liv i frihet med självbestämmande. Men de senaste åren har många i Sverige förlorat livsnödvändig personlig assistans. Vuxna tvingas till boende på institutioner och barn tvingas växa upp på barnhem. Sverige går baklänges!