JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Äntligen kan det förhöjda beloppet återställas

Äntligen kan det förhöjda beloppet återställas

Medlemmar i Föreningen JAG har envist uppmärksammat regeringen och Försäkringskassan på de ödesdigra konsekvenser som ändringen till månadsvis redovisning av det förhöjda beloppet får för alla med de största assistansbehoven. Protesterna har pågått under ett års tid. Medlemmarna har skickat vykort, gjort namninsamlingar, manifesterat utanför Rosenbad och informerat om konsekvenserna i filmer och mejl. Äntligen får vi nu besked om att regeringen lyssnat.

-Nu hoppas vi att reglerna återställs snabbt så att medlemmarna i JAG kan våga blicka framåt igen och t ex utbilda sina assistenter, säger Cecilia Blanck verksamhetschef på JAG.

Fakta om det förhöjda beloppet
Det förhöjda beloppet kom till som ett nödrop för personer med stora behov av kvalificerad assistans, när assistansersättningen schabloniserades. Under en sexmånadersperiod kan kostnaderna varje månad variera stort. Vissa månader överstiger bara lönekostnaderna och OB-kostnaderna hela beloppet med flera kronor för många medlemmar i JAG (som under jul och påsk). Då är inte administrationskostnader, utbildning eller assistansomkostnader ens medräknat. Dessa kompenseras förstås av månader med lägre kostnader, så att genomsnittet under perioden hamnar inom maxbeloppet. Det är just att avräkningen kunnat ske över flera månader som gjort att det förhöjda beloppet fungerat. Det finns ingen möjlighet att klara sig varje enskild månad på maxbeloppet.