JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Besked från regeringen: Schablonen höjs med 4 kr

Besked från regeringen: Schablonen höjs med 4 kr

Assistansersättningen höjs med fyra kronor till 284 kr per timme 2015. Det täcker inte ens de avtalade lönehöjningarna. Till det kommer höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar och äldre.

I regeringens budgetproposition har schablonbeloppet för 2015 satts till 284 kronor. För 2014 var det 280 kronor. Budgeten innehåller ingen konsekvensanalys, t ex av hur sänkningen av rabatten på arbetsgivaravgiften för ungdomar och äldre påverkar kostnaderna för assistans. Regeringen konstaterar att det finns ett förslag om förändringar i ersättningssystemet (Agneta Rönns utredning om schablonersättningen) och motiverar en låg höjning av schablonbeloppet på samma sätt som utredningen; att beräkningarna hittills varit felaktiga.

– Men personer med de största behoven använder varenda krona. Det blir ett tufft år för medlemmarna i JAG. De är beroende av att kunna rekrytera kvalificerade assistenter. Utbildningar och handledning är livsviktigt för många och nu blir det svårt att få råd, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Brukarkooperativet JAG.