JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > ​Cyniskt och grymt agerande från Försäkringskassan

​Cyniskt och grymt agerande från Försäkringskassan

Försäkringskassan har på en direkt fråga från Föreningen JAG svarat att de kommer att neka utbetalning av assistansersättning om den enskildes redovisning kommer in för sent.

Hittills har följden av en försenad redovisning blivit en fördröjning i utbetalningen av assistansersättningen. Det är en kännbar men inte orimlig påföljd. Självklart har assistansanvändaren efter en tid fått sin ersättning utbetalad och därmed kostnadstäckning för den assistans som getts.

När nu Försäkringskassan helt nekar utbetalning om redovisningen inkommer för sent eller inte är fullständig får det mycket allvarliga följder.

– Försäkringskassans nya hållning är orimlig, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på JAG. Hoppas Försäkringskassan och regeringen kunna spara pengar genom att sätta enskilda i omöjliga ekonomiska situationer?Det handlar om en insats som är beviljad, utförd och redovisad. De allra flesta assistansberättigade har ett avtal med sin anordnare som reglerar den assistansberättigades skyldighet att se till att det betalas pengar för assistansen från berörd myndighet. Det innebär att Försäkringskassans nya tillämpning riskerar att drabba enskilda personer mycket hårt ekonomiskt. För en enda månad kan det handla 200 000 kronor eller mer. Försäkringskassan kan inte ha ett system som innebär att en enskild bara på grund av tillfälligheter eller försenad postgång kan bli skyldig sin anordnare de summorna. Att Försäkringskassan med en axelryckning svarar att man skickar in handlingar ”på egen risk” är upprörande.

Försäkringskassan har inga liknande bestämmelser för privatpersoner i andra delar av socialförsäkringen. VAB-dagar har man två år på sig att både anmäla och ansöka om. Redan anmälda VAB-dagar har man tio år på sig att skicka in blanketten om. Som jämförelse kan också nämnas att ett företag har tre år på sig att fakturera en såld vara eller tjänst innan fordran preskriberas.

– Utåt kommer Försäkringskassan förmodligen säga att det handlar om att “få ordning på redovisningen”, “för att stävja fusk” eller “säkerställa att pengarna används till rätt saker”, men det är i det här sammanhanget genomskinliga bortförklaringar. Självklart handlar det om att spara pengar. Dels genom att faktiskt inte betala ut assistansersättning om handlingarna kommer in för sent, dels genom att göra personlig assistans så krångligt och riskabelt att de assistansberättigade måste välja andra insatser. Det är ett cyniskt och grymt agerande som inte är värdigt ett samhälle som Sverige, säger Cecilia Blanck.