JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Demonstration för att rädda assistansen för oss som behöver den mest

Demonstration för att rädda assistansen för oss som behöver den mest

Medlemmarna i Föreningen JAG kraftsamlar nu för en sista demonstration den 30/6 kl 11.15–11.45 utanför Försäkringskassans kundcenter, Sturegatan 16A i Sundbyberg. I samband med demonstrationen kommer Föreningen JAG lämna 5 400 namnunderskrifter till ledamöterna i Försäkringskassans styrelse som under torsdagen förväntas fatta det ödesdigra beslutet om månadsvis redovisning av det förhöjda timbeloppet för personlig assistans.