JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Efterlängtad reform på funktionshinderområdet

Efterlängtad reform på funktionshinderområdet

Förslagen i Utredningen Stärkt rätt till personlig assistans återställer bland annat rätten till assistans för personer vars behov inte bara är praktiska. Personer som behöver ett omfattande stöd med instruktioner och motivation för att tillgodose sina behov, eller ett förebyggande stöd för att inte hamna i situationer där de riskerar att skada sig själva eller andra, har farit oerhört illa av att inte få den assistans de behöver. Även för barn med de största och svåraste funktionsnedsättningarna återställs rätten till assistans genom förslagen.

– Vi är också glada över att regeringen på presskonferensen pekar på att när som helst kan vem som helst behöva personlig assistans, en själv eller någon av de närmaste, tillägger Cecilia Blanck. Den insikten bådar gott inför framtiden. Personlig assistans är verkligen ett skyddsnät för alla – om livet förändras så ska en kunna fortsätta leva sitt liv.