JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Efterlängtad utredning om att förstatliga hela assistansen – men öppning för kommunalisering oroar

Efterlängtad utredning om att förstatliga hela assistansen – men öppning för kommunalisering oroar

 

Vi medlemmar i Riksföreningen JAG vet att den statliga finansieringen via Försäkringskassan är en förutsättning för oss att leva fritt på våra egna villkor, som andra. En del av oss har erfarenhet av att vara beroende av hemkommunen, före assistansreformen. Då utpekades vi ofta som personer som belastade den lokala budgeten med stora belopp. Även under de senaste åren har vi konstaterat att kommunerna alltmer åsidosätter våra rättigheter enligt LSS och funktionsrättskonventionen. Många nekas det stöd de behöver och får sina liv begränsade.

– Utredningen är efterlängtad av många, men frågan om alternativ gör oss oroade, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef för Riksföreningen JAG. Det finns visserligen bland partierna just nu ett starkt stöd för ett helstatligt huvudmannaskap. Men det kan ju ändras. Om det då finns ett berett förslag för en kommunalisering är det en fara som skulle hålla oss sömnlösa.

– En kommunalisering av assistansen skulle slå sönder assistansreformen och leda oss årtionden bakåt i tiden. Vi behöver därför ett tydligt politiskt ställningstagande att det är fortsatt statligt ansvar för assistansen som gäller, för alla grupper som idag omfattas av det. Ingen ska flyttas från statlig finansiering till kommunal, oavsett vilka andra LSS-insatser en behöver, säger Cecilia Blanck.

– Vi ska nu läsa direktiven noga och hoppas förstås på att Riksföreningen JAG ska få vara delaktiga i utredningens arbete som expert, säger Cecilia Blanck.