JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > European Independent living day – en ständig kamp för ett liv i frihet

European Independent living day – en ständig kamp för ett liv i frihet

European Independent Living Day uppmärksammas varje år av European Network on Independent Living med syfte att öka medvetenheten om Independent Living, att leva sitt eget liv på sina egna villkor.

JAG-medlemmarna har alla stora funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella förmågan och är därför i stort behov av ett personligt utformat kontinuerligt stöd för att kunna leva ett liv som andra medborgare i samhället. Något som bara insatsen personlig assistans kan ge.

– Det är vi med de största behoven som har störst nytta av det personliga stöd som assistansen ger, säger Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG.

Personlig assistans är den enda insatsen inom ramen för LSS, lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, som lever upp till FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sedan 1994, när lagen trädde i kraft, har tusentals människor med omfattande funktionsnedsättningar i Sverige kunnat leva ett liv i frihet med självbestämmande och sluppit inlåsning på institution. En mänsklig rättighet och en livsviktig insats helt enkelt.

Men assistansen är hotad. Under det senaste decenniet har Sveriges regeringar underlåtit att räkna upp assistansersättningen i takt med både löneutveckling och inflation. Ersättningen som ska täcka bland annat löner, utbildning och administration räcker snart inte till för att bedriva en säker assistans med god kvalitet. Och när det inte går är rättighetslagstiftningen och valfriheten inget värd.

Effekten har blivit att det är extremt svårt att rekrytera kvalificerade assistenter och det saknas medel för att utbilda och fortbilda. Det uppdagas redan nu kvalitetsluckor i delar av branschen.

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har uttryckt att hon känner till att ersättningen inte räcker men ändå görs ingenting i vare sig höst- eller vårbudget. Behovet av en uppräkning av ersättningen är akut nu.

Vi fasar för en förödande urholkning av den personliga assistansen i Sverige. Och i stället för att fira Independent Living idag måste vi strida allt hårdare.