JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Föreningarna STIL och JAG ha besked från partierna

Föreningarna STIL och JAG ha besked från partierna

Förra veckan regnade vallöftena om personlig assistans. 

I Sverige är vi över 20 000 personer som har personlig assistans. Vi har blivit svikna förr, av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.

Idag onsdag 5/9 mellan kl 11–13 kommer föreningarna STIL och JAG att stå utanför Socialdemokraternas och Moderaternas partihögkvarter på Sveavägen 68 (Socialdemokraterna) eller Blasieholmsgatan 4A (Moderaterna.

Vår fråga till M och S är: Vad gör ni om ni bildar regering?

Det här är några av våra frågor:

– Ska vuxna fortsätta få personlig assistans för andning och sondmatning, eller gäller det bara barnen?

– Sedan 2009 har 2 500 personer förlorat statlig assistans. Då kom de första domarna som be-gränsade rätten till personlig assistans. Ska alla som förlorat personlig assistans efter de olika domarna få assistansen tillbaka – eller gäller det bara andning och sondmatning?

– Alla partier verkar vara överens om att staten, åtminstone delvis, ska vara huvudman för per-sonlig assistans. Men vilka anser ni ska ha statlig personlig assistans? Fler eller färre än idag? Vad ska krävas för att få en ”inträdesbiljett”, är det till exempel behov 24 timmar om dygnet eller att ha ett arbete?

– När slutar ni ifrågasätta rätten till assistans för personer med intellektuella funktionsnedsätt-ningar, autism och stora kommunikationsned¬sättningar? Genom personlig assistans får vi makt och självbestämmande i våra liv.

– Sätter ni stopp för barnboenden? Alla har rätt att växa upp i sin familj.

Vill ni höja assistansersättningen så att den följer kostnads- och löneutvecklingen i samhället?

Berättelserna vi läser idag hittar ni på http://iamstories.se/