JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Föreningen JAG: En grundlig förändring av LSS-utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias

Föreningen JAG: En grundlig förändring av LSS-utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias

Föreningen JAG är lättade över att LSS-utredningens sparbeting tas bort. Lena Hallengrens och regeringens budskap på pressträffen idag var att fokus nu istället ska vara på kvalitet och förutsägbarhet, vilket är en mycket positiv förändring.

– Det här är en seger för oss och resten av funktionsrättsrörelsen och ett helt nödvändigt steg i rätt riktning. Men flera orosmoln återstår, utifrån direktivens övriga innehåll, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

Exempelvis lyftes frågan om huvudmannaskap av Lena Hallengren. Föreningen JAGs medlemmar är övertygade om att för personer med stora behov måste staten stå för finansieringen. Kommunerna klarar inte att bära de kostnaderna och kan inte garantera varken den omfattning eller långsiktighet som krävs för att vi ska känna oss trygga.

Föreningen JAG befarar också att LSS-utredningen kommit alltför långt i sitt arbete med förslag på besparingar och begränsningar av rätten till assistans.

– Många av de tankar som hittills presenterats skulle drabba assistansanvändare med intellektuella funktionsnedsättningar mycket hårt.

Den kompetens utredningen knutit till sig har en inriktning med fokus på att genomföra besparingsdirektiv, och de saknar kunskap om kvalitet utifrån ett assistansanvändarperspektiv. En grundlig förändring av utredningens kansli och expertgrupp är nödvändig om Lena Hallengrens löften ska kunna infrias.

– Bland annat förutsätter vi nu en ökad delaktighet för brukarrörelsen, med företrädare även för personkrets 1 och 2 (personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar) i expertgruppen, säger Cecilia Blanck.