JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Föreningen JAG kritisk mot fördomsfull och okunnig ”fuskutredning”: -Vår redan så sköra tillvaro hotas av förslagen

Föreningen JAG kritisk mot fördomsfull och okunnig ”fuskutredning”: -Vår redan så sköra tillvaro hotas av förslagen

I vårt remissvar på betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) vänder vi oss bland annat mot förslaget att en god man inte skulle få vara personlig assistent.
– Förslaget skulle drabba dem som har de allra största behoven i sin personliga assistans mycket hårt. Den sköra men väl fungerande tillvaron hotas nu för medlemmarna i JAG, vars trygghet oftast bygger på en god man som finns nära dem i vardagen och är engagerad i assistansen säger Cecilia Blanck, verksamhetschef på JAG.

En god man som arbetar som assistent har bättre förutsättningar att kunna kommunicera med brukaren och förstå hennes behov och därmed kunna säkerställa att assistansen är av god kvalitet. Utredningen har inte kunnat visa på att gode män som arbetar som assistenter har lett till fusk eller överutnyttjande av assistansersättningen.

Vi som är mest beroende av personlig assistans har självklart störst intresse av att det inte ska förekomma fusk med assistansersättningen och att LSS-reformen värnas. Men utredaren har valt att gå fram med förslag som begränsar valfriheten för alla assistansanvändare, och som skulle innebära att personer med assistansbehov inte ses som medborgare som andra. Det är inte acceptabelt.

Brukarrörelsen har heller inte fått vara delaktiga i utredningen. Våra djupa kunskaper både om att leva med personlig assistans och om assistansreformens utformning och om vilka konsekvenser olika förslag kan ha har inte alls tagits tillvara.

– Utredningen är därmed full av fördomar och okunskap om hur livet fungerar för den som är beroende av personlig assistans. Anhöriga, som ofta ägnat större delen av livet åt att ge stöd till en funktionsnedsatt familjemedlem, utmålas i utredningen som samvetslösa brottslingar. Det är otroligt kränkande, fortsätter Cecilia.

Flera förslag i utredningen tycks dessutom utgå ifrån den felaktiga föreställningen att personlig assistans endast ges i hemmet, till exempel förslaget om inspektioner i hemmet. Detta går helt emot tanken med LSS. Med personlig assistans kan du leva ett fritt liv och befinna dig där du själv väljer att vara.

Kontakt: Cecilia Blanck, tel 08-789 30 21, 070-662 35 40 eller e-post: cecilia.blanck@jag.se (cecilia.blanck@jag.se)