JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Föreningen JAG starkt oroad över regeringsbeslut om nästa års schablonbelopp för assistansersättning

Föreningen JAG starkt oroad över regeringsbeslut om nästa års schablonbelopp för assistansersättning

Regeringen har valt att endast höja timschablonen för assistansersättningen med 1,8 procent nästa år. Det innebär att de löneökningar på i snitt 2,6 procent som arbetsmarknadens parter kommit överens om delvis måste tas från medel som tidigare använts till exempelvis arbetsledning, arbetsmiljö, fortbildning, handledning och assistansomkostnader.

Föreningen JAG är mycket oroad över beslutet och de tankar som ligger bakom.

– Den utredning som regeringen hänvisar till har fått i uppdrag att föreslå en ersättningsmodell som bättre tar hänsyn till olika funktionsnedsättningar och de behov de innebär. Nu gör regeringen precis
tvärtom och drar ner på pengarna just för kvalitetshöjande insatser och sådant som personer med mycket omfattande funktionsnedsättningar behöver, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG.

– Samtidigt aviseras höjda krav från Socialstyrelsen på assistansanordnare att se till att personliga assistenter får utbildning. Detta går inte ihop, fortsätter Cecilia Blanck.

– För JAGs medlemmar som har de allra största funktionsnedsättningarna är talet om att kvalitetsdelen av ersättningen skulle vara för högt beräknad helt obegripligt. Den som är helt beroende av personliga assistenter med erfarenhet, utbildning och mognad har redan idag stora problem att få pengarna att räcka. Nu blir det ännu värre.