JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Funktionshinderrörelsen slår larm om LSS-utredningens haveri

Funktionshinderrörelsen slår larm om LSS-utredningens haveri

Riksföreningen JAGs ordförande Magnus Andén är en av undertecknarna i en debattartikel idag i SVD om LSS-utredningens haveri. Några av förslagen läckte i våras och ledde till en rejäl debatt och alla partiers företrädare tog avstånd från innehållet. Nu har funktionshinderrörelsen kunnat ta del av huvuddragen i det utredningen slutligen tänker föreslå. 

– Vi kan konstatera att utredningen varken har lyssnat på oss eller på politikerna, säger Riksföreningen JAGs verksamhetsansvarig Cecilia Blanck. Vi är enormt besvikna, och djupt oroade inför framtiden. Om förslagen genomförs drabbar det personer med de största funktionsnedsättningarna mycket hårt.

Att bara praktiska behov skulle berättiga till personlig assistans skulle drabba personer med exempelvis autism och andra psykiska funktionsnedsättningar. Många av dem har tidigare erfarenheter av institutionsplaceringar och har utsatts för våld, tvång och medicinering. 

– Med personlig assistans fungerar deras liv, de kan vara delaktiga i samhället och stödet uppfyller alla LSS målsättningar. Men utredningen värderar uppenbarligen deras liv och självbestämmande lägre än andras.

Utredningen föreslår också att ta bort rätten till assistans för barn under 16 år.

– Att påstå att ett kommunalt omvårdnadsstöd utan självbestämmande skulle vara mer ändamålsenligt för barn är otroligt okunnigt och respektlöst. Det är personlig assistans som gör det möjligt för föräldrar att fungera, så att barn med funktionsnedsättningar kan växa upp i gemenskap med sin familj och så småningom utvecklas till vuxna individer med självkänsla och egna intressen. Det är ju bristen på personlig assistans som skapar problemen vi ser idag.

Riksföreningen JAG hoppas att övergångsregeringen nu stoppar utredningen. 

– Det finns en stor majoritet i riksdagen för att utveckla LSS och rätten till personlig assistans. Vi kan inte vänta till i vår, nya förslag behöver komma fram snabbt. Alla ni politiker som i valrörelsen lovade att bristerna i LSS skulle rättas till – det här duger inte, säger Cecilia Blanck