JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Funktionsnedsatta Malin Bäcklund ska betala tusentals kronor varje månad till Karlstad kommun

Funktionsnedsatta Malin Bäcklund ska betala tusentals kronor varje månad till Karlstad kommun

Socialnämnden i Karlstad beslutade för några månader sedan att höja maxtaxan för delegerade punktinsatser för hälso- och sjukvård till 190 kronor per insats.

Malin Bäcklund är en av många drabbade i Karlstad.

– Kommunen har beslutat att höja maxtaxan för hälso- och sjukvårdsinsatser till 1 931 kronor per månad. Förut var maxtaxan 120 kronor per månad, i det ingår sjukgymnast, arbetsterapeut och delegeringsbeslut. Jag använder min pep-mask, ett hjälpmedel för djupandning, tre gånger varje dag. För det måste jag betala 190 kronor per dag. För att jag använder ett hjälpmedel som gör så att slem kommer upp och lunginflammation kan förebyggas! Det är mina assistenter som hjälper mig att använda pep-masken. Det kommunen gjort är att de gett assistenterna en utbildning på 1,5 timme, berättar Malin Bäcklund.

Malin Bäcklund har också ett delegeringsbeslut att stå på tippbräda minst tre gånger i veckan.

– Blir det oftare är det bara bra. För det har mina assistenter fått en utbildning på två timmar från kommunen. Jag ska betala 190 kr varje gång jag står i den. Jag kommer alltså upp i maxtaxa på tio dagar, trots att kommunen inte gör någonting – det är mina personliga assistenter som hjälper mig.

Malin Bäcklund har överklagat kommunens beslut. Joakim Söderberg är rådgivare på Brukarkooperativet JAG där Malin är medlem, och har engagerat sig i frågan.

– Socialnämndens beslut är felaktigt på flera sätt, säger Joakim Söderberg. Dels har kommunen höjt maxbeloppet utan att försäkra sig om att inte avgiften drabbar personer så att de inte får behålla sitt förbehållsbelopp. Dels tar de ut en avgift för kostnader som de inte har.

Kommuner har en självkostnadsprincip som innebär att de inte får avgiftsbelägga kommunmedborgare för kostnader som de inte har.

– I det här fallet har kommunen inga kostnader. De har ingen personal på plats, säger Joakim Söderberg.

– Med en redan låg inkomst blir det väldigt dyrt för mig att betala 1 931 kr varje månad – för att få använda hjälpmedel som jag behöver för att fungera normalt och hålla mig frisk, avslutar Malin Bäcklund.