JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Glädje och lättnad över domen om personlig assistans och sondmåltid

Glädje och lättnad över domen om personlig assistans och sondmåltid

Högsta förvaltningsdomstolen kom idag med sin dom om sondmåltider – och Försäkringskassan får bakläxa. Äntligen står det klart att alla måltider räknas som grundläggande behov i ansökan om personlig assistans, oavsett om de sker genom munnen eller genom en knapp direkt till magen.

–Vi är otroligt glada och lättade. Detta innebär att barn med omfattande funktionsnedsättningar kan få personlig assistans igen. De ställs inte längre inför det omöjliga valet mellan att äta eller få livsnödvändigt praktiskt stöd, , säger Cecilia Blanck Verksamhetschef Föreningen JAG.

– Detta visar tydligt att regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016 fick stora konsekvenser. Det ledde uppenbarligen till att Försäkringskassan, för att uppfylla kravet på att bryta timutvecklingen, valde tolkningar av lagen som var helt felaktiga. Nu har vi det svart på vitt, , säger Cecilia Blanck.

– Nu hoppas vi att nya ansökningar från alla de barn som de senaste åren förvägrats det stöd de behöver kommer att hanteras snabbt och korrekt av Försäkringskassan. De var på väg att bli en förlorad generation. Nu har de chansen att få ett gott liv, att växa upp i en familj och hoppas på en framtid igen, säger Cecilia Blanck.