JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > ​#iam – nu berättar vi om våra liv

​#iam – nu berättar vi om våra liv

#iam är en nystartad rörelse om rätten att leva sitt liv, att ta plats i samhället och att vara en fullvärdig medborgare för oss som har personlig assistans. Nu vill vi berätta om våra liv. Hur livet är när vi har den personliga assistans vi har rätt till – och hur livet blir när vi förlorar det som vi tidigare haft rätt till.

Manifestation på Stockholms central nu på fredag

Fredagen 18 maj går startskottet för #iam. Vi läser berättelser från våra liv en kvart varje timme – mellan kvart över och halv – från klockan 11.15 till 18.15. Vi har en scen vid rulltrapporna till vänster om huvudingången från Vasagatan.

Manifestationen på centralen har rubriken #innantågetgår. Det är den första av flera manifestationer i #iam-rörelsen.

Berättelserna kommer att samlas på hemsidan iamstories.se (http://www.iamstories.se/). Den fylls på med texter allteftersom.

Föreningarna JAG och STIL har startat #iam

Föreningen JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning. Vi har hjälpt politikerna att fatta kloka beslut sedan 1992. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse. jagforeningen.se (http://www.jagforeningen.se/)

Föreningen STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige. Vi är en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. Genom personlig assistans har vi själva makt i våra liv. STIL är ett assistanskooperativ som inte tar ut vinst. STIL bildades 1984. stil.se (http://www.stil.se/)

Kontaktpersoner

Föreningen JAG: Cecilia Blanck, tel 070-662 35 40 e-post cecilia.blanck@jag.se (cecilia.blanck@jag.se)

STIL: Jonas Franksson, tel 070-990 77 72, e-post jonas.franksson@stil.se (jonas.franksson@stil.se)