JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Igår fick äntligen Brukarkooperativet JAG sitt tillståndsbevis

Igår fick äntligen Brukarkooperativet JAG sitt tillståndsbevis

Tillståndet gäller tillsvidare.

Brukarkooperativet JAG bedriver verksamhet i hela Sverige. Kansliorganisationen finns i Stockholm. För varje medlems assistans sluts ett avtal mellan kooperativet, medlemmen (den assistansberättigade) och en servicegarant, som är assistansanordarens representant. En direktkontakt med servicegaranten garanteras under all tid medlemmen har assistans. Servicegaranten ska med kort varsel kunna infinna sig hos den assistansberättigade och säkerställa att servicen fungerar tillfredställande. Till stöd i assistansen finns regionala rådgivare på flera orter i landet.

Verksamhetens innehåll
JAGs assistansverksamheten präglas av ett ideellt icke-vinstdrivande syfte. Inriktningen utgår från Independent Living och målet är att den assistansberättigade ska ges förutsättningar till ett fritt, oberoende och gott liv. Verksamheten är utformad för att säkerställa trygghet, säkerhet och kvalitet i assistansen, bland annat genom servicegaranti, utbildningsgaranti och handledning. Samordning och arbetsledning sköts av servicegaranten som ansvarar för lokal administration, rekrytering, planering, ledning och uppföljningsuppgifter. Central administration sköts från verksamhetens kansli.

Det centrala i Brukarkooperativet JAGs värdegrund är att ha ett respektfullt förhållningssätt. Verksamheten arbetar aktivt i ämnet under introduktion, utbildningar, rådgivningssamtal och möten. Den assistansberättigade ska vara huvudpersonen, oavsett  funktionsnedsättning. Ett respektfullt och gott bemötande blir en naturlig följd av ett gott förhållningssätt.