JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Institution eller assistans? Politikerdebatt om liv i frihet!

Institution eller assistans? Politikerdebatt om liv i frihet!

Du JAG vi tillsammans! är ett unikt evenemang där människor med funktionsnedsättning tar plats och uttrycker sig genom film, musik och dans. Eventet med politikerdebatt hålls i en konferenslokal på restaurang P18 i Visby tisdagen den 31 maj. Start kl.14.30 för politiker och press.

– Eventet bygger på en historisk tillbakablick, en tidsresa från 1940-talet fram till idag. En kamp om att få leva ett liv i frihet, med personlig assistans, där varje individ ges största möjlighet att leva som en fullvärdig medborgare i samhället, säger Cilla Colt, projektledare för evenemanget.

Direkt efter den intressepolitiska filmen, som berättar om olika livssituationer för personer med funktionsnedsättningar, blir det politikerdebatt! Vad tänker riksdagspolitiker i frågor som rör mänskliga rättigheter, personlig assistans och IQ-diskriminering? Institution eller assistans? 

Presskontakt: Anna Samil 076-545 30 39

På plats finns även:

·    En utställning bestående av funktionsrättsrörelsens historia, personliga målningar och berättelser om den politiska kampen för assistansreformen  

·    Arbetsmarknadsprojektet Vi Vill Bidra som arbetar för inkludering i arbetslivet för personer som har flera stora funktionsnedsättningar/variationer och som har personlig assistans. www.vivillbidra.se (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vivillbidra.se%2F&data=05%7C01%7Canna.samil%40jag.se%7C1a4df86a0da7481ef6ae08da340fc301%7C853d13c615674de4a97729af71c298d7%7C0%7C1%7C637879539547732729%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WBSyY2%2B4%2Bm2KuE37Kt5wuJZAHx029PhBXQA%2BffhV0Bk%3D&reserved=0).

Bakgrund:
Evenemanget ”Du JAG vi tillsammans!” bygger på en historisk tillbakablick från 1940-talet då människor med funktionsnedsättningar per automatik hamnade på institution. Sedan följer en tidsresa genom årtionden av kamp för mänskliga rättigheter fram till vår moderna tid. En kamp som visar målet att leva ett liv i frihet med personlig assistans, där varje individ ges största möjlighet att leva som en fullvärdig medborgare i samhället. För personer med funktionsnedsättning är detta en ständig närvarande rädsla, att institutionernas tid kommer tillbaka och att assistansen dras in. Ur detta föddes ett evenemang som illustrerar medlemmarnas kamp mot IQ-diskriminering, rätten till sitt eget liv och personlig assistans.

JAG är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.