JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Institutioner är inget alternativ till personlig assistans

Institutioner är inget alternativ till personlig assistans

Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på JAG och syster till Föreningen JAGs ordförande Magnus Andén, svarar på Gunnar Wetterbergs ledare i Expressen.

”När Sacos samhällspolitiske chef förespråkar institutioner istället för personlig assistans tar han ställning mot mänskliga rättigheter. Den goda instutionen finns nämligen inte. Det vet de tusentals svenskar som har egna erfarenheter av institutionsboende. Min bror är en av dem.

Den goda institutionen finns nämligen inte. Alla institutioner kännetecknas av att individen underordnas gruppen. Jag har många vänner, utöver min bror, som har bott på olika varianter av förment ”goda institutioner”. Den organisation som jag arbetar i, Föreningen JAG, har haft flera medlemmar som av olika skäl hamnat i gruppboenden. För den som har stora behov av kvalificerad service är priset högt.  Frihet, självbestämmande och gemenskap med andra i samhället är där bara vackra ord. Personalens behov går alltid först. Några har fått betala med sitt liv, när omvårdnaden eller bemanningen varit så dålig att en lunginflammation inte behandlats i tid, eller ett epilepsianfall nattetid inte uppmärksammats utan personen kvävts till döds.

Jag har de senaste tjugo åren haft mycket kontakter med organisationer och beslutsfattare i andra länder, och det råder numera stor enighet om att institutioner inte kan erbjuda acceptabla livsvillkor för någon. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår i artikel 19 fast staternas ansvar för att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att välja var och med vem de vill leva, på samma villkor som andra, och inte vara tvungna att bo i särskilda boendeformer. Sverige har ratificerat konventionen och därmed erkänt dess innehåll. Att hävda att institutioner är rimlig standard för funktionshindrade är så bakåtsträvande att det i det sammanhanget kan jämföras med att vilja avskaffa kvinnlig rösträtt.”

 Hela svaret hittar du på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/05/institutioner-r-inget-alternativ-till-personlig-assistans (http://www.newsmill.se/artikel/2012/12/05/institutioner-r-inget-alternativ-till-personlig-assistans)