JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Istället för Almedalen! Riksföreningen JAG 15 – 17 juni 2020

Istället för Almedalen! Riksföreningen JAG 15 – 17 juni 2020

På programmet står bland annat möten med flera av Sveriges riksdagspartiers talespersoner för funktionshinderfrågor. Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin medverkar och svarar på frågor om implementeringen av FNs barnkonvention i svensk lagstiftning.

Riksföreningen JAGs medlemmar kommer också medverka i olika inslag där vi berättar om oss själva och vårt liv med assistans och ställer frågor till gästerna i studion.

– Det här är extra viktigt i år när många av oss som är i riskgruppen för Covid-19 har isolerat oss med våra familjer och assistenter. Vi behöver använda nya sätt att vara delaktiga i samhället, och visa att vi finns, även om vi inte syns just nu, säger Magnus Andén, ordförande i Riksföreningen JAG.

Sändningarna går att följa via Youtube den 15 – 17 juni från kl 12.

Här går det att följa sändningarna:

Måndag 15 juni kl 12 (https://youtu.be/belKqc6tmJY)

Tisdag 16 juni kl 12 (https://youtu.be/dsfcBvFokkQ)

Onsdag 17 juni kl 12 (https://youtu.be/9pAgVmA_C2g)