JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > JAG – en av världens bästa lösningar för Independent Living

JAG – en av världens bästa lösningar för Independent Living

Zero Project i Österrike har valt Föreningen JAGs assistanskooperativ, Brukarkooperativet JAG, som en av de bästa lösningarna för Independent Living och politiskt deltagande 2015. JAG har valts ut för sitt ”enastående arbete” tillsammans med 28 andra organisationer bland 231 nominerade bidrag från 58 länder. Zero Project lyfter fram innovativa metoder och policyer från hela världen som bidrar till att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning. 

Urvalet har gjorts av ett internationellt nätverk av sakkunniga. Utnämningen ökar möjligheten att komma i kontakt med parlamentariker, representanter för icke-statliga organisationer och stiftelser, akademiker, sociala entreprenörer och independent living-aktivister.

JAG har också inbjudits att medverka vid den fjärde Zero Project-konferensen som äger rum på FNs huvudkontor i Wien den 26–27 februari 2015.

Zero Project lyfter fram innovativa metoder och policyer från hela världen som bidrar till att förbättra livet för personer med funktionsnedsättning. De har också tagit fram sociala indikatorer för att kunna mäta genomförandet av FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och den nuvarande situationen i alla länder.

Det är andra gången som JAG utvalts att ingå i Zero Projects årsrapport. Förra gången var 2012.

För mer information om Zero-projektet, kontakta Amelie Saupe, mobil +43 699 1736 9767
zeroproject.org (http://www.zeroproject.org/)