JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

JAG-medlemmar deltar i europeisk frihetsmarsch

 Den 29/9–1/10 arrangerar den europeiska Independent Living-rörelsen en frihetsmarsch i Bryssel; Freedom Drive. Förutom marschen kommer det att anordnas möten och seminarier i Bryssel som fokuserar på rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Omkring 400 personer från hela Europa beräknas delta.

Av dessa är omkring 50 personer svenskar. De flesta är medlemmar i Föreningen JAG, Jämlikhet, Assistans och Gemenskap, en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar varav en avser den intellektuella förmågan.

JAG-medlemmarnas budskap till de svenska EU-parlamentarikerna är tydligt:

– Svenska politiker ska vara stolta över assistansreformen. Den gör det möjligt att leva som andra i samhället fast man har stora funktionsnedsättningar. Vi vill att de ska hjälpa oss att berätta att med personlig assistans behöver man inte bo på institution!