JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Linda från Föreningen JAG i Finland ska prata i EU-parlamentet

Linda från Föreningen JAG i Finland ska prata i EU-parlamentet

I Finland har man bestämt att man ska avveckla de stora vårdhemmen för personer med intellektuella funktionsnedsättningar men det enda alternativ som förs fram är gruppbostäder. Det finns en personlig assistans-lagstiftning i Finland men i praktiken utestängs personer med intellektuella funktionsnedsättningar och nedsatt kommunikationsförmåga. Detta på grund av en olycklig skrivning i lagen om att man för att kunna få personlig assistans ska kunna definiera assistansens innehåll och hur man vill organisera den – vilket exkluderar alla som inte självständigt kan uttrycka sin vilja så att kommunens tjänstemän förstår.

Runda bords-samtalet arrangeras av ENIL, European Network on Independent Living (där Föreningen JAG är medlem) och MHE, Mental Health Europe.

Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på JAG, medverkar också liksom flera andra personer från olika europeiska organisationer, bland andra Jan Jařab, Europas representant på FNs kontor för mänskliga rättigheter (UN OHCHR).

Värd för mötet är svenska EU-parlamentarikern Cecilia Wikström (FP). Cecilia Wikström är vice ordförande i EUs Disability Intergroup och har ett starkt engagemang för människorättsfrågor.

Kontakt
 Cecilia Blanck cecilia.blanck@jag.se (cecilia.blanck@jag.se) och Cecilia Wikström, e-post cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu (cecilia.wikstrom@europarl.europa.eu)