JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Många medlemmar i Föreningen JAG deltar på årets Almedalsvecka

Många medlemmar i Föreningen JAG deltar på årets Almedalsvecka

Många av Föreningen JAGs medlemmar har valt att vara med på Almedalsveckan i år. Politik är viktigt för oss, kanske viktigare än för de flesta. Personlig assistans ger möjlighet även för oss som har omfattande funktionsnedsättningar att leva ett liv i frihet, och vara delaktig i samhället.

Den personliga assistansen har ifrågasatts de senaste åren, och politikerna har sagt att de vill använda assistanspengarna till annat. Men assistansen är livsviktig, inte bara för oss. När som helst kan vem som helst plötsligt behöva den. Om något händer vill vi kunna fortsätta leva vårt liv. Personlig assistans är en del av allas vårt skyddsnät.

Föreningen JAG deltar också i Almedalsveckan för att arbeta mot IQ-diskriminering. För den som har nedsatt intellektuell förmåga, och stora kommunikationssvårigheter, blir ofta sämre behandlad än andra. Vi har blivit behandlade som objekt eller helt osynliggjorda. Många av oss har blivit nekade att komma in på restauranger, fått tänderna utdragna istället för lagade, inte varit välkomna på sommarlägret, eller fått höra ”varför ska hen åka på en resa, som ändå inte förstår.”

Vi oroas av signaler om att diskussioner förs om att inskränka rätten till personlig assistans utifrån personers olika funktionsnedsättningar, som förmåga att arbetsleda eller kontrollera sin assistans utan stöd, eller funktionsnedsättningar som innebär utmanande beteenden. Det vore ett flagrant exempel på IQ-diskriminering och strider klart mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Föreningen JAG tänker inte acceptera IQ-diskriminering, nu eller i framtiden. Vi slåss för ett samhälle som erkänner allas lika värde. Och vi kan berätta att även den som inte säger något kan ha något att säga. 

Föreningen JAG har ett samtalstält i Visby under Almedalsveckan. Se länk eller hemsidan jagforeningen.se för programmet.