JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Meningsfull sysselsättning för alla

Meningsfull sysselsättning för alla

Neddragningarna inom den personliga assistansen hotar inte bara att ödelägga familjer, utan kan också omkullkasta möjligheten till en meningsfull sysselsättning.

– Tack vare assistansen kan personer med komplexa funktionsvariationer delta i arbetslivet. Rätten till personlig assistans är en förutsättning för fortsatt väg mot full delaktighet, säger Anna Karlsson, projektledare för Föreningen JAGs projekt ”Vi vill bidra”.

Att arbeta är att vara en del av ett sammanhang och ger de flesta mening i livet. Med hjälp av personlig assistans kan även personer med omfattande funktionsvariationer vara med och göra en insats till 100% av sin egen förmåga. Genom att ta fasta på just detta har ”Vi vill bidra” med stöd av Allmänna Arvsfonden under tre år arbetat fram former för delaktighet i arbetslivet för projektets deltagare. De flesta kommunicerar via alternativa kommunikationssätt och behöver tolkas av en personlig assistent.

– På grund av sina stora stödbehov har många av deltagarna en historia av inte ses som en person med förmåga och erfarenhet. Det här är första gången de har fått frågan om vad de vill och kan bidra med. Projektet har gett dem stolthet över att få utföra en meningsfull syssla och att ha en funktion i samhället, men också glädje över att få vara en i gänget eller att få vara saknad när jag är sjuk, berättar Anna Karlsson, projektledare.

Hittills har deltagarna arbetat på bland annat bibliotek, utomhusbad, folkhögskola, biltvätt, förskolor och i olika kaféverksamheter i Sundsvall, Mora, Karlstad och Stockholm.

– Det är inget ”hittepå” utan tvärtom riktiga arbetsuppgifter som avlastar den ordinarie verksamhetens personal. Tillsammans med projektets handledare tar arbetsplatsen och deltagaren fram en skräddarsydd lösning som fungerar för dem båda. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter får deltagaren stöd av sin personliga assistent, säger Anna Karlsson.

”Det är ändå ett jobb som ska göras, det tar lite längre tid, men vi gör det tillsammans och samvaron ger mervärde för hela personalen och våra besökare,” säger kontaktpersonen på en av arbetsplatserna som tagit emot en deltagare i projektet.

– Genom att medverka i projektet skapar man ett snällare och mer tolerant klimat på sin arbetsplats och ett socialt hållbart samhälle. Det kostar inget att vara med, det enda man behöver göra är att ge lite av sin tid och sitt engagemang, säger Anna Karlsson.

För att hitta en permanent lösning pågår nu samtal med en rad kommuner om konceptet ”Vi vill bidra” skulle kunna bli ett valbart alternativ eller komplement till daglig verksamhet.

– De flesta av projektdeltagarna var förut hänvisade till traditionell daglig verksamhet. Vårt alternativ utgår från individens egen önskan och förmåga att bidra, och sker på riktiga arbetsplatser. Det är ett helt nytt sätt att tänka, säger Anna Karlsson.

Hon är övertygad om projekt som ”Vi vill bidra” är ett steg i rätt riktning mot ett mer tillåtande och inkluderande samhälle där alla kan vara med.

– Samhället har länge gått miste om värdefull kunskap. Det handlar i grund och botten om attityder, normer och värderingar. Vi vill bidra till en arbetsmarknad där fler medborgare syns, hörs och deltar. Med hjälp av personlig assistans kan även personerna med störst funktionsnedsättning visa att de vill – och kan – bidra. Men det betyder också att de måste få behålla sin livsviktiga personliga assistans! säger Anna Karlsson.

”Vi vill bidra” finns på plats i Föreningen JAGs tält under Almedalsveckan 2018.

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta projektledare Anna Karlsson, tel 08-789 30 75 eller anna.karlsson@jag.se (anna.karlsson@jag.se)

Allmänna arvsfonden har beviljat stöd till Föreningen JAGs projekt ”Vi vill bidra” som tar fram nya former för delaktighet i arbetslivet för personer med omfattande funktionsvariationer, däribland en intellektuell funktionsnedsättning. Projektet är nu inne på tredje och sista året.