JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Ny yrkeshögskoleutbildning inom personlig assistans

Ny yrkeshögskoleutbildning inom personlig assistans

Grunden och den röda tråden i utbildningen är assistansanvändarens självbestämmande och kurserna kommer genomföras i tätt samarbete med arbetslivet. Målet är att utbilda i bland annat vad personlig assistans är, hur den påverkar en enskilds livssituation, vad god kvalitet är inom personlig assistans samt om etiska riktlinjer kring integritet och självbestämmande för assistansanvändaren. Det ingår också moment kring arbetsmiljö och arbetsrätt, organisation och dokumentation samt rekrytering. Allt i enlighet med intentionerna i LSS.

– JAG Utbildning AB är unika i detta sammanhang som utbildningsanordnare säger Cecilia Blanck, chef på Brukarkooperativet JAG, vi är mycket glada för denna möjlighet till en helt ny utbildning som vi tror kommer höja kvaliteten på den personliga assistansen och stärka studenternas roll på arbetsmarknaden. Vi ser fram emot starten i höst, fortsätter hon.

Utbildningen som är förlagd huvudsakligen på distans är på halvfart och ger totalt 60 poäng. Den vänder sig till personer som redan arbetar som personliga assistenter.

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna organisera en assistans som svarar mot LSS krav och som utgår från assistansanvändarens behov och önskemål.

JAG Utbildning AB är en del av JAG-koncernen som besitter lång erfarenhet och djup kompetens inom personlig assistans. Det kommer ske ett kontinuerligt utbyte mellan utbildningen och olika branschföreträdare, och dessutom med JAGs övriga verksamhet med kompetensutveckling för personliga assistenter.