JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Nyhet! Sponsra ett jobb.

Nyhet! Sponsra ett jobb.

Vi vill bidra i Partnerskap – projekt i samverkan med näringslivet

Vi vill bidras idé är att verka för att personer med omfattande och intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i det traditionella arbetslivet med stöd av personlig assistans. Vår övertygelse är att med personlig assistans är allt möjligt. Genom att försöka få till partnerskap med företag och organisationer där företagen får möjlighet att både ta emot arbetande deltagare och/eller sponsra jobbtillfällen för att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna bidra på arbetsplatser i stället för att bara hänvisas till insatsen daglig verksamhet som bedrivs i särskilda lokaler med särskild personal, avskilt från näringslivet.

Vi vill bidra har beviljats medel från Allmänna arvsfonden för ett treårigt projekt som startades nu i maj 2024.

– Vår förhoppning är att det ska bli så pass framgångsrikt att det blir en permanent del av verksamheten, säger projektledare Maria Lindskog Klasén, ansvarig Vi vill bidra i Partnerskap.

Lyckade insatser har genomförts tidigare med arbetande deltagare genom kommunsamverkan via IOP, Idéburet Offentligt Partnerskap, i Karlstad, Storfors och Mora. Ett 40-tal personer har inkluderats i arbetslivet via Vi vill bidra, med stöd av assistans, på olika arbetsplatser som butiker, café, bad, bibliotek, kulturhus, stall och biltvätt.

Win win

Kraven på företagens hållbarhetsredovisning ökar och Vi vill bidras modell kan hjälpa till att uppfylla flera hållbarhetsmål enligt CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive och Agenda 2030. Attraktivt för företag och organisationer som vill öka sitt arbete för hållbarhet. Företagen får en unik möjlighet att visa och kommunicera utåt om sitt arbete med hållbarhetsfrågor samt kunskap och underlag till hållbarhetsrapporteringar om inkludering och mänskliga rättigheter. Mångfald är betydelsefullt för såväl lönsamhet som arbetsmiljö.

Om verksamheten

Vi vill bidra i Partnerskap är en idéburen verksamhet som arbetar för inkludering och meningsfull sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Verksamheten är en del av JAG som är en ideell riksförening för personer med flera omfattande funktionsnedsättningar, varav en avser den intellektuella förmågan. JAG arbetar för att medlemmarna ska kunna leva sina liv fullt ut, på sina egna villkor, med bästa möjliga personliga assistans. JAGs assistanskooperativ styrs av medlemmarna och drivs utan vinstintresse.

Almedalen 2024

Vi vill bidra finns på plats i Föreningen JAGs tält, Cramérgatan, H315, under Almedalsveckan 2024.

Seminarium med ämnet ”Hur kan ideella aktörer och affärslivet samverka för inkludering i arbetslivet?” är en programpunkt på tisdag 25 juni kl 13.00-13.25 samt torsdag 27 juni kl 11.45-12.10.

Är du intresserad av att veta mer?