JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Nyskapande Arvsfondsprojekt blir lyckad modell i för två modiga kommuner.

Nyskapande Arvsfondsprojekt blir lyckad modell i för två modiga kommuner.

Projektet Vi vill bidra har under tre års tid skapat förutsättningar för personer med omfattande funktionsnedsättningar att praktisera på vanliga arbetsplatser. Genom medel från Arvsfonden har 29 personer för första gången kunnat bidra på arbetsmarknaden. Nu är projektet avslutat och resultatet är över förväntan!

Projektet Vi vill bidra startades 2015 i den ideella Riksföreningen JAG. Bakgrunden till projektet var att möjliggöra meningsfull sysselsättning för personer med stora funktionsnedsättningar. Deltagarna ville göra en insats i samhället där de kunde bidra i arbetslivet, utifrån den egna förmågan, med sina kunskaper och intressen.

Projektet ansökte om och fick medel från Allmänna Arvsfonden och kunde i o m det skapa en modell som gör det möjligt för personer med omfattande funktionsnedsättningar att, med hjälp av personlig assistans, bidra i arbetslivet. Totalt 29 personer i Karlstad, Mora, Sundsvall och Stockholm med omnejd har deltagit i projektet. Deltagarna har arbetat på bibliotek, utebad, förskolor, folkhögskolor, caféer, butiker, myndigheter och i kyrkoverksamhet. På arbetsplatserna har deltagarna alltid med sig sina personliga assistenter.

”Resultatet är uteslutande positivt” säger Anna Karlsson på Riksföreningen JAG. Och modellen visar sig vara lyckosam på flera plan. Deltagarna har upplevt en känsla av frihet, delaktighet och tillfredsställelse. Arbetsgivarna beskriver glädjen över att mångfald berikar och att få hjälp med konkreta arbetsuppgifter.

Pilotprojektet i Arvsfonden löpte ut i november 2018. Karlstad och Mora kommun har valt att fortsätta samarbetet med Vi vill bidra. Bägge kommunerna ser verksamheten som ett bra och utvecklande komplement till kommunernas egen verksamhet. I Karlstad kommun har samverkan nu pågått i ett halvår och antalet deltagare har fördubblats. ”Det tar vi som ett bevis för ett lyckat samarbete, säger Anna Karlsson”.

I Sundsvall och Stockholm har kommunerna valt att inte samverka eller finansiera Vi vill bidra så där är verksamheten nu avslutad. Detta innebär att deltagarna i dessa kommuner inte lägre får stöd eller möjlighet att delta i arbetslivet så som de gjort under de senaste åren. Välfungerande praktikplatser och samarbeten som varit värdefulla för deltagarna behöver nu avslutas.

Vi vill bidra är nu en egen verksamhet i JAGs regi som fortsätter arbeta med att ta fram en nationell modell för att alla kommuner i Sverige ska kunna erbjuda meningsfull sysselsättning för personer med omfattande funktionsnedsättningar.