JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Personer med funktionsnedsättning vill bidra till ett mänskligare samhälle

Personer med funktionsnedsättning vill bidra till ett mänskligare samhälle

Föreningen JAG har fått stöd av Arvsfonden för ett 3-årigt arbetsmarknadsprojekt för personer med flera stora funktionsnedsättningar och nedsatt intellektuell förmåga. Projektet är landsomfattande och fokuserar på att alla kan bidra på sitt sätt, utifrån sina förutsättningar.

Meningsfullhet är nyckelordet i det nya projektet.

– Vi vill också bidra. Vi vill vara en del av ett sammanhang med andra vuxna, med olika funktionsvariationer. Vi vill arbeta på vanliga arbetsplatser där det riktiga livet utspelar sig, säger medlemmarna i JAG som står bakom projektet.

Projektet kommer att i samarbete med olika företag, organisationer och kommuner för att hitta och skapa praktikplatser för deltagarna, som alla har stöd av en personlig assistent. 

– Vi håller just nu på att leta efter lite nytänkande företag som vill erbjuda praktikplats till projektdeltagarna, kanske som ett led i sitt hållbarhetsarbete eller för att man inser att det kommer att gagna den egna verksamheten. Vi är intresserad av alla slags arbetsuppgifter, det kan vara i butik, dagis, hundstall, vaktmästeri, föreläsningsuppdrag, tillgänglighetskontroll och allt möjligt annat. Det är bara fantasin som sätter gränser, säger Anette Ärlerud, projektledare för det nya projektet som har fått namnet ”Vi vill bidra”.

I en färsk undersökning av svenska företags hållbarhetsarbete genomförd av Skop i september i år framgår att endast 17 procent av företagen erbjuder praktikplats åt personer med funktionsnedsättningar eller som står utanför arbetsmarknaden.

– Vi hoppas verkligen att vi ska kunna förbättra de siffrorna genom projektet och att det blir tydligt att alla människor har något att bidra med. Projektdeltagarna har massor att bidra med inom områden som människovärde, tolerans och empati. På köpet skapar vi ett mer inkluderande samhälle, bryter barriärer och gör samhället lite mänskligare, säger Anette Ärlerud.

För mer information, kontakta Anette Ärlerud, tel 08-789 30 56.