JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > ​Regeringen har lyssnat – i alla fall lite!

​Regeringen har lyssnat – i alla fall lite!

Regeringens lämnade igår sitt förslag om ändringar i lagen för att förhindra ytterligare försämringar i rätten till personlig assistans.

Föreningen JAG hade två större invändningar mot förslaget när det sändes på remiss, och båda har regeringen nu ändrat.

– Våra invändningar gällde att omprövningar vid ändrade förhållanden bara borde göras om just förändringen, inte som en fullständig omprövning. Vi hade redan i november och december fått indikationer på att t ex barn som skulle börja skolan skulle tvingas till en fullständig omprövning, eftersom deras assistansbehov kunde förändrats. Detta hade varit förödande med tanke på den nya praxis som då skulle gälla vid omprövningen, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig vid Föreningen JAG.

Föreningen JAG ansåg också att förslaget att resor inte skulle räknas in som en del av en aktivitet var orimligt.

– Det var det som HFD-domen egentligen handlade om, men det är också en helt avgörande faktor för om en aktivitet ska kunna genomföras, säger Cecilia Blanck.

Regeringen har uppenbarligen läst och tagit till sig Föreningen JAGs kunskap, för i förslaget sägs nu dels att det bara är den ändrade delen i behovet som ska räknas om vid ändrade förhållanden, och att eventuella resor ska ingå i en aktivitet. 

– Men, precis som vi skrev i vårt remissvar, detta förändrar ingenting för dem som redan mist sin personliga assistans på grund av omtolkningarna av lagen. Och det förändrar ingenting för alla de hundratals barn som inte släppts in i assistansen de senaste åren. Deras familjer går på knäna och kommunerna börjar enligt socialstyrelsens rapport planera LSS-boenden för dem istället, säger Cecilia Blanck.