JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Regeringens förslag hjälper inte dem som redan förlorat sin personliga assistans

Regeringens förslag hjälper inte dem som redan förlorat sin personliga assistans

I onsdags kom regeringens förslag till lagändringar i LSS och socialförsäkringsbalken. På söndag demonstrerar vi och många med oss i en riksomfattande protest.

Lagändringarna innebär nämligen inte

· någon förändring alls för personer som redan har fått beslut om indragen eller neddragen assistans på grund av Försäkringskassans eller kommunens ändrade bedömning av grundläggande behov (integritetskänslighet, ingående kunskap, egenvård). Att ansöka på nytt hjälper inte, se nedan.

· någon förändring för personer som nyansöker om assistans, annat än att assistans kan ges för väntetid och beredskap. Vid nyansökningar kommer Försäkringskassan i övrigt att följa sin tolkning av alla domar i Högsta Förvaltningsdomstolen. Utifrån den senaste HFD-domen kan det betyda begränsning av dubbelassistans och assistans för inköp, hushållssysslor och andra personliga behov som inte bedöms vara tillräckligt kvalificerade.

– Förslaget ger andrum till några men inte framtidstro till någon. Regeringen gör inget åt dem som redan förlorat assistansen. Och de gör inget åt alla dem som behöver assistans men inte får det, på grund av domarna om egenvård och femte grundläggande, säger Cecilia Blanck, verksamhetsansvarig på Föreningen JAG. De har bara stoppat omprövningarna och behåller dagens möjlighet till jour och beredskap.

– Det här innebär bara att regeringen skjuter några av frågorna framför sig till efter valet. För att vi ska återfå framtidstron krävs förändrade direktiv till LSS-utredningen om att ta bort besparingskravet – nu!