JAG start > Riksföreningen JAG > Pressmeddelanden > Regeringens neddragningar av assistansen fortsätter

Regeringens neddragningar av assistansen fortsätter

I budgetpropositionen som offentliggjordes idag finns också 2017 års höjning av assistansersättningen. Regeringen väljer att endast höja timbeloppet med tre kronor, vilket är en höjning med endast 1,05 procent. Det är den lägsta justeringen någonsin, och bara ungefär två tredjedelar av den höjning som regeringen förra året aviserade för resten av mandatperioden. Trots att löneökningarna ligger på 2,2 procent.

– Det fungerar förstås inte, säger Cecilia Blanck, verksamhetschef för JAG. Regeringen drar därmed åt snaran ytterligare för att svälta ut den personliga assistansen. Och hårdast av alla drabbas förstås assistansberättigade med stora behov av särskild kompetens i sin assistans.

Lägre ingångslöner och därmed svårigheter att rekrytera personliga assistenter, större personalomsättning i yrket och mindre resurser till utbildningar blir några av konsekvenserna.

Budgetpropositionen innehåller också den lagändring som lades fram i ett PM i våras, som ger regeringen möjlighet att införa olika schabloner för olika assistansanvändare. Det ska dock fortfarande bestämmas årliga belopp.

– Regeringen och Försäkringskassan behöver nu använda den föreslagna möjligheten att differentiera schablonersättningen på ett rättvist sätt, så att mer resurser går till dem med de största behoven, säger Cecilia. Vi hoppas verkligen att de nya reglerna utformas i dialog med oss assistansanvändare, och att det inte är ännu ett sätt att spara pengar.